Education is the Light of Life

JAARCIJFERS 2022

Light of Life helpt kinderen in Nepal.
Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

Steun ons!

Jaarcijfers 2022

INHOUD

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

Ons project Aamaghar

Balans

Staat van baten en lasten


Korte toelichting

Balans

De vrije reserve is gedeeltelijk bestemd voor toekomstige exploitatiekosten van Aamaghar en verder voor onderwijs vernieuwing. De afspraken om onze bijdragen in de exploitatiekosten verder te verminderen zijn nu uitgevoerd. De reserve met een specifiek doel is bestemd voor kinderen met een beperking. Er zijn geen nieuwe bedragen ontvangen en deze reserve is negatief geworden. Het tekort van € 442,76 is aangezuiverd t.l.v. van de Vrije reserve. Onze jongeren afdeling houdt een rekening aan met de naam Little Lights. De activiteit Young Warriors houdt een rekening aan onder de naam Treasure Fund. Zij kunnen daar zelfstandig over beschikken. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2022 geen andere verplichtingen jegens derden

Staat van inkomsten en uitgaven

De algemene giften bedragen € 3.428,86, dit is lager dan vorig jaar ten gevolgen van enkele grote bijdragen in 2021. De bijdragen van vaste donateurs zijn € 9.055,00 en is circa 10 % hoger dan vorig jaar. De geranium actie heeft een mooie bijdrage van € 925,25 opgeleverd. De eigen kosten zijn alleen de website en bankkosten, zijnde
1,49 % van de inkomsten. Voor de exploitatie van de school Aamaghar is € 6.100,00 uitgekeerd, waaronder € 1.000,00 voor de kosten van vervoer. Het is de bedoeling onze bijdrage op dit niveau te handhaven. Verder is er een belangrijk project uitgevoerd, het betreft de oprichting van een kinderbibliotheek voor Aamaghar. Dit is gerealiseerd met de Stichting Thang. Het bedrag van € 6.800,00 is hiervoor uitgegeven. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald. Het jaar is afgesloten met een batig saldo van € 318,06.

Algemeen

Aamaghar, een school voor jonge kinderen, is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en contacten in Nepal, met stichting Balsewa, die inmiddels een tweede gebouw heeft gerealiseerd en met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie.
Met periodieke nieuwsbrieven worden alle gevers op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken rondom Aamaghar. U vindt ze op de website.

NB: Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

Elk kind een belofte, overal ter wereld!

Wij houden vast aan ons motto “Elke kind een belofte, overal ter wereld!”. Elke donatie is zo enorm welkom! Help ons helpen.

doneer button
aamaghar klas
anbi logo

RSIN ANBI: 819146316

Logo footer

Postadres

J. van Ruysdaelstraat 49
5143 GL Waalwijk

Telefoon

+31 (0)6-28276025

E-mail

info(at)lightoflife.nl

Doneren

IBAN
NL70 RABO 0142800740
tnv Stichting Light of Life te Waalwijk
BIC | RABONL2U