Uw donatie draagt bij aan ontwikkelingskansen voor elk kind op Aamaghar.

Uw donatie

Als u de Nepalese kinderen een warm hart toedraagt en wilt bijdragen aan hun toekomst, dan kunt u uw gift overmaken naar rekeningnummer NL70 RABO 0142 8007 40 ten name van Stichting Light of Life te Waalwijk.

Hoe groot of klein uw bijdrage ook is; namens de kinderen in Nepal heel hartelijk bedankt!

Lees verder >>

ontwerp-doneerknop-lol-nieuw

 

ANBI status

De Stichting Light of Life is aangemerkt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor in principe al uw giften aan ons aftrekbaar zijn voor de belasting.

Klik hier voor meer informatie van de Belastingdienst over ANBI.

Het RSIN van Stichting Light of Life bij ANBI is 8191.46.316.

Link naar onze ANBI-pagina.

anbi_logo1

Periodieke gift

Als u vijf jaar lang een vast bedrag schenkt aan Light of Life, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemen we een periodieke gift. Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt en een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 36.50% (of 18,6%, indien u de AOW leeftijd hebt bereikt) tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan Light of Life schenken.

Schenkcalculator

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u de schenkcalculator gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wil doen. Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?
U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen:

Download de overeenkomst periodieke gift (pdf)

De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor Light of Life. Lees de toelichting op de achterzijde zorgvuldig en vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide bladen.

Stuur beide exemplaren van de overeenkomst naar het secretariaat van de Stichting Light of Life p/a Jacob Ruysdaelstraat 49, 5143 GL Waalwijk. Let op: u hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.

Light of Life completeert vervolgens de overeenkomst en stuurt u het exemplaar voor de schenker retour. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.
Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in termijnen worden betaald.

Wilt u periodiek doneren? Zet dan bij uw eerste betaling via internetbankieren een vinkje bij “periodieke betaling”, dan verlopen alle toekomstige betalingen vanzelf. Via deze link kunt u de volledige toelichting van de Belastingdienst lezen.

Legaat of erfenis

Dankzij vele trouwe donateurs is Light of Life in staat haar werk voor ons project in Nepal te doen. Ook na uw overlijden kunt u bijdragen aan een beter leven voor kansarme kinderen en hun ouders in Nepal. U kunt namelijk overwegen om Light of Life in uw testament op te nemen en daarmee deze kinderen nog langer te ondersteunen. Dat kan in de vorm van een legaat of erfstelling.

Een dergelijk gebaar wordt door onze stichting natuurlijk bijzonder gewaardeerd, echter wij adviseren u nadrukkelijk om vooraf goed met uw notaris en zo mogelijk ook met uw familieleden te overleggen.

anbi logo

RSIN ANBI: 819146316

Logo footer

Postadres

J. van Ruysdaelstraat 49
5143 GL Waalwijk

Telefoon

+31 (0)6-28276025

E-mail

info(at)lightoflife.nl

Doneren

IBAN
NL70 RABO 0142800740
tnv Stichting Light of Life te Waalwijk
BIC | RABONL2U