Ons project Aamaghar

Meer dan zomaar een school...
Steun ons!

Het toekomstperspectief van kinderen verbeteren

 

Dit doen we door het bieden van kwalitatief goed onderwijs, als hoofddoel, maar daarnaast wil de stichting zich ook richten op de algehele ontwikkeling van de armste bevolking, waarmee op termijn de mensen zelf beter in staat zullen zijn gezondheid, onderwijs en welzijn ter hand te nemen.

Aamaghar Pathshala (letterlijk moederhuis academie) is op 12 april 2012 geopend.

Gestart is met een “preschool”;  kinderen doorlopen vanaf 2 jaar the Nursery, en vervolgens de jaargroepen Todlers, Lower Kindergarten, Upper Kindergarten.

Sinds april 2014 mag er op Aamaghar ook onderwijs gegeven worden tot klas 10. Er is gestart met “the first class” met de bedoeling om jaarlijks een volgend leerjaar te formeren.

De kinderen krijgen onderwijs in een veilige omgeving, waar veel aandacht wordt besteed aan een goed pedagogisch klimaat.
Naast de traditionele manier van lesgeven, die vooral een beroep doet op geheugentraining, worden kinderen ook uitgedaagd om spelend te leren en is er tijd en ruimte voor creatieve activiteiten. Zo kunnen de kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen en wordt een basis gelegd voor een goede toekomst.

De gezonde maaltijd die dagelijks wordt geserveerd is van wezenlijk belang. Goede en gevarieerde voeding is nodig om te kunnen leren.

Het toekomstperspectief van kinderen verbeteren

Dit doen we door het bieden van kwalitatief goed onderwijs is het hoofddoel van Light of Life, maar daarnaast wil de stichting zich ook richten op de algehele ontwikkeling van de armste bevolking, waarmee op termijn de mensen zelf beter in staat zullen zijn gezondheid, onderwijs en welzijn ter hand te nemen. 

De Stichting Light of Life:

  • Maakt goed onderwijs toegankelijk voor alle kinderen, maar in het bijzonder voor kansarme kinderen
  • Draagt zorg voor goed opgeleide leerkrachten
  • Helpt een goed pedagogisch klimaat te realiseren
  • Ondersteunt een verantwoord leerstofaanbod waarin van en met elkaar leren centraal staat en waar aandacht is voor persoonlijke en creatieve ontwikkeling
  • Zorgt voor passend lesmateriaal
    betaalt een gezonde maaltijd en een snack voor alle kinderen
  • Realiseert twee keer per jaar medische controles
  • Bekostigt het vervoer van de kinderen en onderhoud van de schoolbus, die door het slechte wegdek regelmatig gerepareerd moet worden
  • Draagt bij aan het onderhoud van het schoolgebouw

Inmiddels hebben we al enkele mooie succesverhalen

De moeders, die in de grootste armoede leven hebben van donateurs van Light of Life een geit, kuikens en groentenzaden gekregen; een geit geeft wat melk en krijgt jongen, als die worden verkocht heeft het gezin extra inkomsten. Eieren van eigen kippen en verschillende groentes zijn een waardevolle aanvulling op het dagelijkse voedsel.

Anju wilde haar zoontje graag onderwijs laten volgen op Aamaghar. Zij komt uit het ver weg gelegen Chutralgebied, buiten het bereik van de schoolbus. Ze bood aan haar zoontje samen met andere kinderen zelf te brengen, onder schooltijd te blijven en te helpen en daarna met de kinderen weer terug naar huis gaan. Ze kreeg onkostenvergoeding van Light of Life.
Anju blijkt een natuurtalent in de omgang met kinderen; ze heeft inmiddels een opleiding gevolgd en maakt nu permanent deel uit van het schoolteam.

De moeder van Puja verging het slecht doordat haar man overleed en zij door de schoonfamilie met haar dochtertje op straat werd gezet en moest terugkeren naar haar ouders in de bergen. Opa vertelde met tranen in zijn ogen dat hij onvoldoende in staat was voor zijn dochter en kleindochter te zorgen. We boden haar naailessen aan in Pokhara en vergoedden de buskosten. Deze kans greep ze met beide handen aan en veranderde van een zielig hoopje mens in een sprankelende vrouw, die nu zelf kan voorzien in het onderhoud van Puja en zichzelf.
De Nederlandse Anouk was zo onder de indruk van haar verhaal dat ze in actie kwam en € 90, 00 bijeenbracht om voor haar een eigen naaimachine te kopen.

Inmiddels is ook the Aamaghar Women Empowerment Association opgericht, waarin vrouwen zelf het voortouw nemen om zich verder te ontwikkelen.

Light of Light wil deze initiatieven blijven ondersteunen.

anbi logo

RSIN ANBI: 819146316

Logo footer

Postadres

J. van Ruysdaelstraat 49
5143 GL Waalwijk

Telefoon

+31 (0)6-28276025

E-mail

info(at)lightoflife.nl

Doneren

IBAN
NL70 RABO 0142800740
tnv Stichting Light of Life te Waalwijk
BIC | RABONL2U