Education is the light of Life

Light of Life helpt kinderen in Nepal

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

Steun ons!

Light of Life ANBI status

De Stichting Light of Life heeft een ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Light of Life voldoet aan deze voorwaarde. Dit kan voor u als donateur gunstige gevolgen hebben. De ANBI status maakt het mogelijk dat uw schenking aan onze stichting fiscaal aftrekbaar is. Daarbij hoeven wij als ontvanger van uw schenking geen schenkings- en successie-recht te betalen. Alle te ontvangen schenkingen en sponsorbijdragen worden direct toebedeeld aan de doelstellingen van onze stichting. Als een goedgekeurde ANBI organisatie moet de Stichting Light of Life aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. Ondermeer de publicatie van van deze pagina op onze website en de publicatie van onze doelstellingen en financiële informatie.

De Adres & Contactgegevens Stichting Light of Life

J. van Ruysdaelstraat 49 | 5143 GL Waalwijk

Telefoon 06-28276025 | E-mail: info@lightoflife.nl

Fiscaal nummer/ RSIN: 819146316

Kamer van Koophandel: Nr:17219997

Bankrekeningnummer: NL70RABO0142800740

Doelstelling

Stichting Light of Life heeft ten doel het verbeteren en beter toegankelijk maken van onderwijs in Aziatische landen zulks om kansarme kinderen te helpen aan een beter toekomstperspectief, bij voorkeur in hun eigen woonomgeving en met respect voor hun eigen cultuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Meer specifiek zullen de activiteiten in eerste instantie worden gericht op Nepal.

Voor meer informatie met betrekking tot het beleidsplan klik hier.

Wilt u de laatste jaarrekening inzien klik dan hier.

anbi logo
anbi logo

RSIN ANBI: 819146316

Logo footer

Postadres

J. van Ruysdaelstraat 49
5143 GL Waalwijk

Telefoon

+31 (0)6-28276025

E-mail

info(at)lightoflife.nl

Doneren

IBAN
NL70 RABO 0142800740
tnv Stichting Light of Life te Waalwijk
BIC | RABONL2U