site-meer-dan-school-2-klein

Aamaghar meer dan een school

Aamaghar, meer dan een school

Het toekomstperspectief van kinderen verbeteren door het bieden van kwalitatief goed onderwijs is het hoofddoel van Light of Life, maar daarnaast wil de stichting  zich ook richten op de algehele ontwikkeling van de armste bevolking, waarmee op termijn de mensen zelf beter in staat zullen zijn gezondheid, onderwijs en welzijn ter hand te nemen.

 

Inmiddels hebben we al enkele mooie succesverhalen.

 

De moeders, die in de grootste armoede leven hebben van donateurs van Light of Life een geit, kuikens en groentenzaden gekregen; een geit geeft wat melk en krijgt jongen, als die worden verkocht heeft het gezin extra inkomsten. Eieren van eigen kippen en verschillende groentes zijn een waardevolle aanvulling op het dagelijkse voedsel.

 

Anju wilde haar zoontje graag onderwijs laten volgen op Aamaghar. Zij komt uit het ver weg gelegen Chutralgebied, buiten het bereik van de schoolbus. Ze bood aan haar zoontje samen met andere kinderen zelf te brengen, onder schooltijd te blijven en te helpen en daarna met de kinderen weer terug naar huis gaan. Ze kreeg onkostenvergoeding van Light of Life.
Anju blijkt een natuurtalent in de omgang met kinderen; ze heeft inmiddels een opleiding  gevolgd en maakt nu permanent deel uit van het schoolteam.

 

De moeder van Puja verging het slecht doordat haar man overleed en zij door de schoonfamilie met haar dochtertje op straat werd gezet en moest terugkeren naar haar ouders in de bergen.
Opa vertelde met tranen in zijn ogen dat hij onvoldoende in staat was voor zijn dochter en kleindochter te zorgen. We boden haar naailessen aan in Pokhara en vergoedden de buskosten. Deze kans greep ze met beide handen aan en veranderde van een zielig hoopje mens in een sprankelende vrouw, die nu zelf kan voorzien in het onderhoud van Puja en zichzelf.
De Nederlandse Anouk was zo onder de indruk van haar verhaal dat ze in actie kwam en € 90, 00 bijeenbracht om voor haar een eigen naaimachine te kopen.

 

Light of Light wil deze initiatieven blijven ondersteunen.
Inmiddels  is the Aamaghar Women Empowerment Association opgericht, waarin vrouwen zelf het voortouw nemen om zich verder te ontwikkelen.

site-meer-dan-school-geit

Onze gegevens

site-footer-google-pin     J. van Ruysdaelstraat 49 | 5143 GL Waalwijk

site-footer-telefoon   06 28276025

site-footer-enveloppe   Stuur ons een email

IBAN | NL70RABO0142800740
tnv Stichting Light of Life te Waalwijk

BIC | RABONL2U

logo

Wij zijn een Anbi-stichting

anbi_logo1

RSIN ANBI: 819146316