Zoals reeds aangekondigd in onze nieuwsbrief is vandaag 17 oktober een belangrijke dag voor onze Young Warriors.
Op deze internationale dag van armoedebestrijding gingen Maud, Lisa, Janne, Isa en Evy in gesprek met burgemeester Sacha Ausems en wethouder Dilek Odabasi van de gemeente Waalwijk.
De Young Warriors gaven aan dat het woord Armoede een negatieve lading heeft en dat de veel gebruikte term “Gelijke Kansen ” nooit gerealiseerd zal kunnen worden.
Zij stellen voor om vanaf vandaag het woord KANSENONTWIKKELING te gebruiken. Dit woord biedt perspectief, zet positief in beweging.
En ……door het creëren van kansen en mogelijkheden kan iedereen zich optimaal ontwikkelen waardoor kansenongelijkheid afneemt.

Hier willen de Young Warriors voor gaan!!!!!

Sacha en Dilek ontvangen een treasurebox.
De treasurebox staat symbool voor wie je bent.
Hoe vul jij jouw treasurebox met kansen en talenten?
Wat betekenen die voor jou en kun je er ook een ander meehelpen, de wereld dichtbij (gemeente Waalwijk) en veraf (Pumdi Bhumdi in Nepal)
Doe het nu!
Stof tot nadenken voor een volgend gesprek.

Om als Young Warrior in actie te kunnen komen is scholing nodig en in dialoog gaan om samen te ontdekken welke kansen er waar voor wie liggen.
En zijn er middelen nodig om echt iets te kunnen doen.
Daarom introduceren ze de actie “Kilometers en Miles voor het TREASUREFUND”. Burgemeester Sacha en wethouder Dilek openen het Treasurefund en beloven binnenkort samen met de Young Warriors kilometers te gaan maken. Daar maken we natuurlijk ook weer graag melding van.

De Young Warriors nodigen vanaf nu iedereen uit om samen met hen de afstand van Waalwijk naar Pumdi Bhumdi af te leggen. Dit zijn 6.839 km oftewel 4250 miles!!!!!
Ook de Young Warriors van Aamaghar doen mee.

Je kunt op verschillende manieren meedoen:

  • alleen lopen
  • met een groep lopen
  • je kunt een loper of groep lopers sponsoren
  • of een donatie overmaken

Als je alleen loopt of met een groep schrijf je dan in via deze link
Sponsoren kunnen direct hun donatie overmaken op rekeningnummer NL70RABO0142800740 tnv Stichting Light of Life te Waalwijk onder vermelding van treausurefund en naam van de loper.
Maar kunnen dit ook rechtstreeks met de loper afhandelen.

We hopen dat iedereen op welke manier dan ook de Young Warriors mee gaat helpen..
Zegt het voort, zegt het voort.
De stand van de al afgelegde kilometers zal regelmatig worden gedeeld.
Op 8 februari wordt de eindstand en het bedrag voor het Treasurefund feestelijk bekend gemaakt bij het 15 jarig bestaan van Light of Life.

We vinden het fantastisch dat zowel de Young Warriors in Waalwijk als de Young Warriors op Aamaghar opstaan en zich inzetten om onze huidige samenleving positief te verbeteren.
Hun motto: “It does ‘t matter who you are or where you come from, you can always be a Young Warrior”.

Laten we ons door hen inspireren en hun voorbeeld volgen door deze actie te ondersteunen.