JAARREKENING 2018, alle bedragen in euro's

 

Inhoud

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

 

1. Balans

 

 

 

 

 

 

 

2. Staat van baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korte toelichting

Balans

De algemene reserve is gedeeltelijk bestemd voor toekomstige exploitatiekosten van Aamaghar. De reserve met een specifiek doel is bestemd voor door gevers aangewezen doelen. Onze jongeren afdeling houdt een rekening aan met de naam Little Lights. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2018 geen andere verplichtingen jegens derden.

Staat van baten en lasten

De algemene giften zijn gestegen tot een bedrag van € 7.315,07. De bijdragen van vaste donateurs zijn gestegen tot € 8.382,00. De eigen kosten zijn minimaal, 0,20% t.o.v. de giften. Voor de exploitatie van de school Aamaghar is € 28.000,00 uitgekeerd, waaronder € 1.000,00 voor de bus kosten. De betalingen zijn nu bij tot het einde van het schooljaar in april 2019. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald. Het jaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 3.989,33! Hoewel toegezegd is dat de school na enkele jaren zelfvoorzienend zou zijn, is het nog lang niet zo ver. Dit wordt een belangrijk aandachtspunt voor 2019

Algemeen

Aamaghar, een school voor jonge kinderen, is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en contacten in Nepal en met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie.

Met periodieke nieuwsbrieven worden alle gevers op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken rondom Aamaghar. U vindt ze op de website.

NB
Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

 

Klik hier om terug te keren naar de publicaties pagina.