JAARREKENING 2014, alle bedragen in euro's

 

Inhoud

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

 

1. Balans

jaarrek_balans-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Staat van baten en lasten

jaarrek_vw-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korte toelichting

Balans
De reserve met een specifiek doel is bestemd voor een door de gever aangewezen kind. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2014 geen verplichtingen jegens derden.

 

Staat van baten en lasten
Aan giften is een totaalbedrag van € 8.342,00 ontvangen, waarvan € 2.490,00 van vaste donateurs. De eigen kosten t.o.v. de giften zijn procentueel 7,0%. Door de toename van activiteiten zijn vrijwilligers ingeschakeld. Hieraan is eenmalig € 300,00 uitgekeerd. Bij een werkbezoek aan Aamaghar door twee bestuursleden is ter plekke € 2.597,40 besteed aan directe hulp. Het restant van de uitgaven Aamaghar was bestemd voor een specifieke leerling, naailessen en een klasse assistent. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald.

 

Overzicht activiteiten 2014
Aamaghar, een opvanghuis annex school voor jonge kinderen is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en contacten in Nepal en met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie. Dit jaar was erg belangrijk omdat de overheid toestemming heeft gegeven aan Aamaghar om naast "the pre-school" te starten met een "primary school". Begonnen is met een "first class". Een nieuw lokaal hiervoor is in april feestelijk in gebruik genomen en voorzien van meubilair en leermiddelen. Voor vergroting inkomen van de ouders doneerde Light of Life aan enkelen geiten, kuikens en gaf naailessen. Voor verbetering van de lokale leefbaarheid hebben de moeders zich verenigd in de "Aamaghar Women Empowerment Association".

 

NB
Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden

 

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

 

Klik hier om terug te keren naar de publicaties pagina.